Εκδήλωση ενδιαφέροντος εθελοντών στο Τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Λιμενικής Αρχής Καλύμνου για αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

990

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εθελοντών στο Τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Λιμενικής Αρχής Καλύμνου για αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ενόψει της Θερινής περιόδου το Λιμεναρχείο Καλύμνου καλεί όσους εκ των ενδιαφερομένων ιδιωτών και Συλλόγων θέλουν να προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους Εθελοντικά και να συμμετέχουν στο Τοπικό σχέδιο Έκτακτης ανάγκης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους(ονοματεπώνυμο,τηλέφωνο ,email καθώς και στοιχεία επικεφαλής εθελοντικής ομάδας των συλλόγων ) μέσω της ηλεκτρονική Διεύθυνσης kalymnos@hcg.gr

Οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός