Ημερομηνίες εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

596

Γίνεται γνωστό ότι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου την 23 και 24 Ιουνίου 2020 πρόκειται να διεξαχθούν εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 23-06-20 και περί ώρα 09:00 θα διεξαχθεί η θεωρητική (γραπτή) εξέταση και αντίστοιχα την Τετάρτη 24-06-20 η πρακτική εξέταση την ίδια ώρα.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός