Η εταιρεία «ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.» ζητά να προσλάβει υπάλληλο στον τομέα της μεταποίησης και επεξεργασίας ψαριών.

3196

Η εταιρεία «ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.» στα πλαίσια της διαρκούς
ανάπτυξης στην Κω, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο πλήρους απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης και επεξεργασίας ψαριών.

Απαραίτητα προσόντα:
Εμπειρία στο αντικείμενο
Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα επικοινωνίας

Η εταιρεία προσφέρει προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Πληροφορίες στο 2241065410 – 6944633636 και αποστολή
βιογραφικού στο e-mail: ipapastamatakis@iviskos.gr