Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Καλύμνου σε Ιταλία και Πορτογαλία με το Erasmus+20.

474

Το 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου εξασφάλισε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ERASMUS+20

Το θέμα του φετινού προγράμματος είναι : «Σχεδιασμός και προώθηση πακέτων καταδυτικού και αναρριχητικού τουρισμού» αφορά δηλαδή, το κατεξοχήν τουριστικό προϊόν του τόπου μας.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού 40 συνολικά μαθητές όλων των τάξεων με τους συνοδούς καθηγητές τους θα επισκεφτούν για 16 ημέρες την Ιταλία και την Πορτογαλία προκειμένου να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον καταδυτικό και αναρριχητικό τουρισμό (τουριστικά πρακτορεία, αναρριχητικό και καταδυτικό κέντρο).
Η επιλογή των δύο χωρών έγινε με γνώμονα το γεγονός ότι αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη και πολυετή εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές καταδυτικού και αναρριχητικού τουρισμού. Οι φορείς υποδοχής επιλέχθηκαν λόγω της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσής τους στην υλοποίηση, συντονισμό και υποστήριξη σχεδίων
κινητικότητας.
Μέσω του Προγράμματος ΕRASMUS+ όλοι οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και υπεύθυνοι καθηγητές, δεν θα λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες αλλά ως μέλη μιας ομάδας με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Παράλληλα θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή τους αυτοσυνειδησία αντιλαμβανόμενοι/ες την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και θα
γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουν να προωθήσουν την Κάλυμνο ως τουριστικό προορισμό επικοινωνώντας με την τοπική κοινωνία μέσω φυλλαδίων.
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα χορηγηθούν θα εμπλουτίσουν και θα συμπληρώσουν το βιογραφικό των μαθητών μας και θα αποτελέσουν ένα πρόσθετο προσόν για αυτούς.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός