Ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα είναι 994 (528 Πλοίαρχοι και 466 Μηχανικοί).

1044

Ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  θα είναι 994 (528 Πλοίαρχοι και 466 Μηχανικοί)

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/σπουδαστριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν., καθώς και η διαδικασία αποκλεισμού από την εισαγωγή, σε περίπτωση διαπίστωσης κατάθεσης από υποψήφιο/-α σπουδαστή/-στρια ΑΕΝ παράτυπων ή ανακριβών Δικαιολογητικών.