Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας.

508

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός