Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας.

487

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός