Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας.

433

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός