Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας.

563

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργείο καθαριότητας