Πότε επιτρέπεται το κάπνισμα των κυψελών κατά την αντιπυρική περίοδο.

151

Παραθέτουμε παρακάτω έναν ενημερωτικό πίνακα του Πυροσβεστικού Σώματος για το πότε επιτρέπεται το κάπνισμα των κυψελών κατά την αντιπυρική περίοδο.