Το SYN.KA Super market  στην Κάλυμνο ζητά κρεοπώλη.

1888

Το SYN.KA Super market στην Κάλυμνο ζητά κρεοπώλη με δίπλωμα για άμεση πρόσληψη.

Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων στο πάνω Κατάστημα στους Ποταμούς Καλύμνου.