Το Αιγαίο και η Ελλάδα. Άρθρο του Βασίλη Χατζηβασιλείου, Δικηγόρου-Ιστορικού Συγγραφέα.

1174

Άρθρο του Βασίλη Χατζηβασιλείου, Δικηγόρου-Ιστορικού Συγγραφέα.

Η Τουρκία ζητάει σήμερα από την Ελλάδα την
«συνεκμετάλλευση» του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου του
Αιγαίου. Ουσιαστικά, δηλαδή, ζητάει να μοιράσουμε τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Οι θέσεις τελικά της
Τουρκίας στο χώρο του Αιγαίου συνίστανται στην de facto
διχοτόμηση του επιχειρησιακού χώρου, σε ποσοστό 50%,
δημιουργώντας έτσι αδιέξοδο, καθώς πρόκειται για θέμα
καθαρά διεκδικήσεων, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι από
Ελληνικής πλευράς διαπραγματεύσιμο.

Η γεωλογική διαμόρφωση αυτού του πελάγους (Αιγηίδα),
η ονομασία & μυθολογία (Αιγαίας) καθώς και η ιστορία του
είναι άκρως ελληνική, γι αυτό και καθιστούν το Αιγαίο λίκνο
του Ελληνισμού. Το σύνολο των ιστορικών στοιχείων για το
Αιγαίο πιστοποιεί το πότε διαμορφώθηκε ο ελληνικός
πολιτισμός, από πότε εμφανίστηκαν και κατοίκησαν οι Αιγαίοι
Έλληνες, και τα εθνολογικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή από
το 3.000 π. Χ. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία επιβεβαιώνονται και
από τα ερείπια αρχαίων ελληνικών πόλεων, ναών και μνημείων
σε όλα τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Τα ίδια στοιχεία μας δίνουν
και τα ονόματα μεγάλων ανδρών, όπως, ενδεικτικά: του γιατρού
Ιπποκράτη από την Κω, των φιλοσόφων Πιττακού και
Θεόφραστου από την Λέσβο, του μαθηματικού Πυθαγόρα και
αστρονόμου Αρίσταρχου από την Σάμο, του φιλοσόφου
Παναίτιου και των ρητόρων Απολλώνιου και Αθηνόδωρου από
την Ρόδο καθώς και του μέγιστου των ποιητών Ομήρου από την
Χίο.


Με γνώμονα, λοιπόν, την ιστορία, τους αρχαίους
ιστορικούς, φιλοσόφους και γεωγράφους το ελληνικό έθνος
ζούσε στο Αιγαίο από την αυγή της ιστορίας. Οι Έλληνες του Αιγαίου γεννήθηκαν από την ιστορία. Γι αυτό και αποτελούν
τον κυρίαρχο παράγοντα της ιδιοκτησίας αυτής της περιοχής.
Αναμφισβήτητα διαπιστώνεται με γνώμονα πάντοτε την
ιστορία, ότι το Αιγαίο ανήκει από καταβολής ιστορίας στους
Έλληνες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν χάσουμε το Αιγαίο, χάσαμε
την Ελλάδα. Οι ακτές του Αιγαίου είναι 10.942,8 χιλιόμετρα και
η έκταση των νησιών καλύπτει το ένα πέμπτο της ελληνικής
επικράτειας. Η Τουρκία, αρνούμενη την διεθνή νομιμότητα,
επιδιώκει να μοιράσουμε και να συνεκμεταλλευτούμε τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η μεγιστοποίηση του εθνικού μας
συμφέροντος, η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και
ανεξαρτησίας μας θα πρέπει να είναι τα βασικά κίνητρα μιας
υψηλής στρατηγικής για την ασφάλειά μας και τη διατήρηση
της εδαφικής μας κυριαρχίας. Η απειλή είναι προφανής και
υπαρκτή χωρίς καμιά αμφιβολία. Απαιτείται η πολιτική
επαγρύπνηση και η «σωστή» δόση ισχύος των ενόπλων μας
δυνάμεων για την αποτελεσματική άμυνα του εθνικού μας
χώρου. Είμαστε μόνοι και ανυπεράσπιστοι και πρέπει να
κατοχυρώσουμε την επιβίωσή μας. Αν χάσουμε το Αιγαίο,
χάσαμε την Ελλάδα.

Ένα είναι όμως το γεγονός. Αν παραστεί ανάγκη η Ελλάδα
θα αποδείξει για μια φορά ακόμη ότι δεν υπάρχουν λαοί με
υλική ισχύ και υπερφίαλες αξιώσεις, αλλά υπάρχουν λαοί με
πίστη στις παραδόσεις και την ιστορία τους. Υπεράνω κάθε
συμφέροντος υπάρχει η εθνική αξιοπρέπεια, για την οποία και
φέρεται αποφασισμένη η Ελλάδα να αγωνισθεί. Όσο για την
Τουρκία διαπράττει μεγάλο σφάλμα, γιατί χτυπάει την πόρτα
του Αιγαίου Πελάγους με καθυστέρηση πάρα πολλών χιλιάδων
χρόνων!!!
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός