Ένα επιπλέον δρομολόγιο από ΑΝΕΚ στη γραμμή Κάλυμνος-Μαστιχάρι από 15 Ιουλίου και σύνδεση και με Ψέριμο.

874

Ένα επιπλέον δρομολόγιο από ΑΝΕΚ στη γραμμή Κάλυμνος-Μαστιχάρι από 15 Ιουλίου και σύνδεση και με Ψέριμο.

Δείτε το δτ της ΑΝΕΚ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός