Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην Παραλιακή Καλύμνου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020

2523

Με απόφαση του Λιμενάρχη Καλύμνου προβλέπεται η λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου, για λόγους απρόσκοπτης διεξαγωγής της δημόσιας κυκλοφορίας από 31/07/2020 έως και την 30/09/2020 και μέχρι την έγκριση σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης .

Συγκεκριμένα:

1. Από το κτίριο της ιχθυόσκαλας έως και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΟΥΡΟΣ» απαγορεύεται η στάση και στάθμευση παντός είδους οχημάτων από την πλευρά των κτιρίων.

2. Από το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως και το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC», την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου για όλα τα οχήματα εξαιρούμενων των δίκυκλων οχημάτων

3. Από το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC» έως και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επωνυμία «CIAO» την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου για όλα τα οχήματα συμπεριλαμβανομένου των δίκυκλων και στις δύο (02) πλευρές του δρόμου.

4. Στην Κεντρική Προβλήτα Επιβατηγού Λιμένα Καλύμνου την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των αυτοκινήτων και δίκυκλων. Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όπισθεν του κτιρίου της Φιλαρμονικής σε θέσεις οι οποίες και θα σημανθούν. Επίσης επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο του κτιρίου του Δημοτικού Φόρου ο οποίος και θα σημανθεί κατάλληλα

5. Από το κτίριο του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού έως και την Νέα Παραλία –Κασόνια επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων και των δίκυκλων μόνο στις ορισθείσες θέσεις στάθμευσης οι οποίες και θα σημανθούν κατάλληλα

Δείτε όλη την απόφαση: