Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ειδική προσφυγή κατοίκων της Καλύμνου κατά της απόφασης για την κοπή των δύο ευκαλύπτων στις Μυρτιές.

1933

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ειδική προσφυγή κατοίκων της Καλύμνου που περιήλθε στην Υπηρεσία στις 8 Μαΐου 2020  και στρεφόταν κατά της απόφασης με αριθμό 12/2020 της Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Καλυμνίων για την κοπή των δύο ευκαλύπτων στην περιοχή των Μυρτιών.

Να θυμίσουμε ότι με την απόφαση 12/2020 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποδέχθηκε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία ως έχει την Α.Π 277-7285/10-04-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρει πως προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ορατότητα για την χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσής πρέπει να πραγματοποιηθούν κατασκευαστικές μικροεπεμβάσεις (η κοπή αριστερά των 2 πρώτων ευκαλύπτων και η κοπή δεξιά δύο μικρών δέντρων που βρίσκονται εντός του δημοτικού παρτεριού-παιδική χαρά).

Η 7σέλιδη απόφασης απόρριψης της ειδικής προσφυγής ως απαράδεκτης, στηρίζεται στο ότι οι προσφεύγοντες δεν θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον στην υπό κρίση απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλυμνίων.

Κατά της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίουοι προσφεύγοντες μπορούν να προσφύγουν στη Ειδική Επιτροπή εντός ενός μηνός σύμφωνα τάξεις του άρθρου 131 του ν 4555/2018 και του άρθρου 151 του ν 3463/2006

Παραθέτουμε απόσπασμα της απορριπτικής απόφασης