Εγκρίθηκε η αγορά από το Δήμο Καλυμνίων ενός απορριμματοφόρου οχήματος.

364

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ενέκρινε αίτημα του Δήμου Καλυμνίων για την αγορά ενός νέου απορριμματοφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας στην αποκομιδή απορριμμάτων.

Πρόκειται για την αγορά Φορτηγού Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, ωφέλιμου φορτίου έως 15 τον .πετρελαιοκίνητο με συνολική δαπάνη έως 168.400 ευρώ με ΦΠΑ