Εκδόθηκε η διατάξη για την Κυνηγετική περίοδο 2020-2021 στα Δωδεκάνησα.

586

Εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου η ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021

Στην Κάλυμνο απαγορεύεται το κυνήγι λαγού .

Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

 1. Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2020- 2021 στον Νομό Δωδεκανήσου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2021.
 2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζεται η 10ην Ιανουαρίου 2021 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζεται δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζεται μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.
 3. Απαγορεύεται τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.
 4. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο =-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 2. Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2020 μέχρι και 10.1.2021, σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus
  europaeus).
 3. Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2020 μέχρι 10.1.2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11.1.2021 μέχρι 28.2.2021 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζεται ότι
  η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
 4. Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο
 5. Δείτε όλη τη δασική διάταξη πατώντας εδώΣάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός