Εκπαίδευση Ομάδας αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης διοργανώνει το ΔΛΤ Καλύμνου στις 8 και 9 Ιουλίου.

536

Εκπαίδευση Ομάδας αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης διοργανώνει το ΔΛΤ Καλύμνου την Τετάρτη και Πέμπτη 8 και 9 Ιουλίου 2020.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΔΛΤ Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός