Ενισχύθηκε ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου με 9 Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης.

603

Ενισχύθηκε  ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου με 9 Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης.

Τα εν λόγω άτομα είναι από τους 1300 ιδιώτες που προσέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 Ήδη από την περασμένη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 παρουσιάστηκαν στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου.

Η παρουσία τους σίγουρα αποτελεί μία σημαντική ενίσχυση του  Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός