Εξαίρεση των αλιέων από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος ζητά η Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδος

307

Με επιστολή της προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
Βεσυρόπουλο Απόστολο η Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδος ζητά την Εξαίρεση των αλιέων από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.

Παραθέτουμε τη σχετική επιστολή:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός