Ευρεία σύσκεψη Επάρχου, Δημάρχου και αρμοδίων αρχών με θέμα εξέλιξη πανδημίας στην Κάλυμνο και εντατικοποίηση ελέγχων

2554

Σήμερα, 29-07-2020 και ώρα 10.00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επαρχείο Καλύμνου, μετά από πρόσκληση του Επάρχου Καλύμνου Μανώλη Μουσελλή, στην οποία παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτριος Διακομιχάλης  και λοιπές  αρχές του νησιού. 

Συζητήθηκε το θέμα της εξέλιξης της πανδημίας  στο νησί της Καλύμνου και η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία  των πολιτών.

Μετά από διαλογική τοποθέτηση των παρόντων αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Η προτροπή προς τους πολίτες  για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τη Πολιτική Προστασία της Χώρας και τον ΕΟΔΔΥ και

2. Η εντατικοποίηση των ελέγχων  από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την τήρηση των οδηγιών
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός