Ευχαριστήριο από Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλυμνίων για την προσφορά 33 tamplets

206

Ευχαριστήριο από ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλυμνίων για την προσφορά 33 tamplets
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός