Η ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας.

174

Η ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας για μήνα Αύγουστο
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός