Η ανακοίνωση της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.για την πρόσληψη νέων συνοριακών Φυλάκων στην ελληνική επικράτεια

605

Η ανακοίνωση της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.για την πρόσληψη νέων συνοριακών Φυλάκων στην ελληνική επικράτεια
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός