Η ανακοίνωση του ΔΛΤ Καλύμνου προς ενδιαφερόμενους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη χερσαία ζώνη.

574

Η ανακοίνωση του ΔΛΤ Καλύμνου προς ενδιαφερόμενους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη χερσαία ζώνη:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός