Η ανακοίνωση του ΔΛΤ Καλύμνου προς ενδιαφερόμενους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη χερσαία ζώνη.

566

Η ανακοίνωση του ΔΛΤ Καλύμνου προς ενδιαφερόμενους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη χερσαία ζώνη:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός