Η γραμμή Κάλυμνος-Μαστιχάρι με επιστροφή στις γραμμές που επιδοτεί το ΥΝΑΝΠ στα πλαίσια των μέτρων κατά του κορωνοϊού.

441

 Στα πλαίσια της αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ενίσχυση των Ναυτιλιακών εταιρειών, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία λόγω των μέτρων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» Covid-19 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών με επιστροφή .

Μεταξύ των γραμμών είναι και Κάλυμνος-Μαστιχάρι με επιστροφή.

Πιο συγκεκριμένα αφορά σε:

1.Εννέα (9) δρομολόγια συνολικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης με Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίο ΜΗ ταχύπλοο με 800 ευρώ ανά δρομολόγιο

2.Δεκαέξι(16) δρομολόγια συνολικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης με Ε/Γ Πλοίο ΜΗ ταχύπλοο με 300 ευρώ ανά δρομολόγιο

 Τα παραπάνω δρομολόγια αφορούν στις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω γραμμή ΑΝΕΜ,ΑΝΕΚ και ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ.

Καλούνται οι δικαιούμενοι συμμετοχής, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των γραμμών που περιλαμβάνει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  να υποβάλουν στο ΥΝΑΝΠ  μέχρι την 15η Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ., αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.