Η “επιδότηση” του ΥΝΑΝΠ της γραμμής Κάλυμνος-Μαστιχάρι για Ιούλιο στα πλαίσια των μέτρων κατά του κορωνοϊού

289

 Στα πλαίσια της αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ενίσχυση των Ναυτιλιακών εταιρειών, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία λόγω των μέτρων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» Covid-19 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προέβη στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών με επιστροφή .

Μεταξύ των γραμμών είναι και Κάλυμνος-Μαστιχάρι με επιστροφή.

Οι συμβάσεις που εγκρίθηκαν είναι:

Εννέα(9) δρομολόγια αντί μισθώματος οχτακοσίων ευρώ
( 800 €), ανά πλήρες δρομολόγιο, με το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ Ν.ΚΩ 09, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Οκτώ (8) δρομολόγια αντί μισθώματος τριακοσίων ευρώ (300€), ανά πλήρες δρομολόγιο, με το πλοίο Ε/Γ -Δ/Ρ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ Ν.ΚΑΛ 604 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Οκτώ (8) δρομολόγιααντί μισθώματος τριακοσίων ευρώ ( 300 €), ανά πλήρες δρομολόγιο, με το πλοίο Ε/Γ -Δ/Ρ ”ΗΛΙΑΣ Τ΄΄, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός