Η συγκρότηση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1104

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επήλθαν τροποποιήσεις στη «Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του ν. 4495/17 ως ισχύει, των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου, στις Π.Ε. Ρόδου, Κω και Καλύμνου,
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Μετά τις μεταβολές το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ με έδρα την Κάλυμνο για την Π.Ε. Καλύμνου και χωρική αρμοδιότητα σε Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Λέρο, Λειψούς Πάτμο και Αγαθονήσι, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη :

 1. Τον Γερασκλή Αντώνιο του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 949576), κλάδου ΠΕ
  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ Βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο, τον οποίο θα αναπληρώνει ο Μπαλαλής Σακελλάριος του Μιχαήλ
  (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 948062), κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α’ βαθμό, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων.
 2. Την Λογιωτάτου Δέσποινα-Μαρία του Αιμιλίου (Α.Δ.Τ.: Π 631051), κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό A’ υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καλυμνίων, τακτικό μέλος την οποία θα αναπληρώνει η Κουρεπίνη Καλλιόπη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 450369), κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Β΄ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέρου.
 3. Τον Σταυρόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 952773), Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο Σοφός Μιχάλης του Παντελή (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 639629), Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθέντες από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
 4. Την Καλικατζάρου Άννα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 949027), Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, την οποία θα αναπληρώνει η Κισανάκη Αργυρώ του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 932705), Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθείσες από το ΤΕΕ.
 5. Τον Τσαγκάρη Νικήτα του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: Κ 397341), Αρχιτέκτονα
  Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο Παπαμιχαήλ Αντώνιος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 935215), Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθέντες από το ΤΕΕ.
 6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Βλαχογιάννης Ιωάννης, του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 935431) κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α’, Υπάλληλος του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Καλύμνου
  της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς αναπλήρωση.
  Οι συνεδριάσεις του ως άνω Συμβουλίου καθώς και ο τόπος που θα διαβιβάζονται οι σχετικοί φάκελοι, υπόψη Σ.Α., θα καθοριστούν από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με τη Γραμματεία