Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 35.665,64 τ.μ. στη θέση «Βαθύ», που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 14-6-2019

654

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού 35.665,64 τ.μ. στη θέση «Βαθύ» Καλύμνου, που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 14-6-2019

Όπως αναφέρεται στην απόφαση κηρύχθηκε ως αναδασωτέο, με σκοπό την προστασία των εδαφών, του δασικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της βλάστησης, με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση, για να αποκλεισθεί η χρήση του για κάθε άλλο σκοπό, το δάσος που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 14-6-2019, εμβαδού 35.665,64 τ.μ. όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θεωρήθηκε, συνοδεύει την παρούσα και προσδιορίζεται με τις συντεταγμένες των κορυφών στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 .

Το ανωτέρω δάσος βρίσκεται στη θέση «Βαθύ» Δήμου Καλύμνου, νομού Δωδεκανήσου και έχει όρια ως εξής: Ανατολικά : δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις Δυτικά : χορτολιβαδικές και μη δασικές εκτάσεις Βόρεια : δασικές εκτάσεις Νότια : δασικές εκτάσεις