Καταβολή έκτακτης εισφοράς 35 ευρώ από κάθε μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου.

771

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021 η καταβολή έκτακτης εισφοράς 35 ευρώ από κάθε μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου, για την επίτευξη των φιλοθηραματικών σκοπών του συλλόγου.