Ματαίωση της συναυλίας της Κυριακής 2 Αυγούστου που διοργάνωναν ο πολιτιστικός Σύλλογος ΑΜΟΝΙ και η ΈΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

633

Ματαίωση της συναυλίας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020 που διοργάνωναν ο πολιτιστικός Σύλλογος ΑΜΟΝΙ και η ΈΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 στο ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου με την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΛΑ και το ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΣΚΟ.

Δείτε την κοινή ανακοίνωση:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός