Οι αποσπασμένοι στο ΕΚΑΒ Καλύμνου διασώστες ευχαριστούν Δήμαρχο, Μητροπολίτη, Διοικητή Νοσοκομείου και συναδέλφους τους.

992

Οι αποσπασμένοι για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σαν διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρου στον τομέα ΕΚΑΒ Καλύμνου ευχαριστούν με επιστολή τους το Δήμαρχο, Μητροπολίτη, Διοικητή Νοσοκομείου και τους συναδέλφους τους.

Παραθέτουμε τη σχετική επιστολή:

Ευρισκόμενοι για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σαν διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρου στον τομέα ΕΚΑΒ Καλύμνου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια όσους βοήθησαν και συνετέλεσαν ώστε η παραμονή μας στο νησί να είναι ανθρώπινη και ευχάριστη, και να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας ως διασώστες.

Έτσι με την σειρά να ευχαριστήσουμε δημόσια τον Δήμαρχο Καλύμνου, Κύριο Διακομιχάλη Δημήτριο, τον Μητροπολίτη Κ. Παϊσιο, και τον Διοικητή του Νοσοκομείου Κύριο Λαζαρίδη Γιώργο

Για το τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στο ΕΚΑΒ Καλύμνου, και στον υπεύθυνο του Τομέα, Κύριο Νικήτα Κρητικό. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει για την καλή λειτουργία του ΕΚΑΒ, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ώστε όλοι οι παραπάνω φορείς να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του τομέα, και στην όμορφη διαμονή των πληρωμάτων.

Τα πληρώματα – διασώστες
Χρύσα Γιαλαμά
Μιχάλης Νιτσοτόλης
Ευάγγελος Λιακόπουλος