Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων όλων των ακινήτων στους Δήμους μέχρι 31. 08. 2020

423

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 375 του Ν.4700/20 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων  όλων των ακινήτων είτε αρχικής ή διορθωτικής ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  και   των  ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  στους  δήμους μέχρι  31. 08. 2020   για  τον προσδιορισμό Δημοτικών τελών και φόρων.

              Καλείστε μέχρι την ημερομηνία αυτή, να  καταθέσετε την Δήλωση Ακινήτων Ε9  και να δηλώσετε κτίσματα (εντός & εκτός οικισμού ),  και οικόπεδα, λωρίδες γης, αγροτεμάχια κ.λ.π. ( εντός οικισμού) ,  χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή δηλώσεων .

          Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας –ΤΑΠ καθώς και τα λοιπά τέλη και φόροι των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, θα υπολογίζονται   και θα χρεώνονται  ΜΟΝΟ από την 1.1.2020 χωρίς πρόστιμο .

       ΤΡΟΠΟΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ    ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε9:

1.  Ηλεκτρονική  Πλατφόρμα Δήλωσης Ακινήτων της ΚΕΔΕ  σε μία από      Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις : ypes.grmindigital.grkedke.gr, gsis.gr, kalymnos.gov.gr)

2.  Email :   a.valla@kalymnos.gr       ή       m.makrilou@kalymnos.gr

3. Αλληλογραφία , ο οποίος  ή  θα αποστέλλετε ταχυδρομικώς,  ή θα τοποθετείται  στο «Ειδικό»  κουτί  στην είσοδο του Δήμου,  ειδικά για τον σκοπό αυτό

  Για την όποια διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας Εσόδων

 22433-60140  &  22433-60139                                                   
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός