Προσλήψεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε ΠΕ Ρόδου και Καλύμνου.

336

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

α) Τριών (3) ατόμων έως 34 ημερομίσθια και
β) Δύο (2) ατόμων έως 60 ημερομίσθια.

Η απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 10-11- 2020.

Τα άτομα αυτά κατανέμονται στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καλύμνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός