Προσλήψεις στην ΠΕ Καλύμνου

868

Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Δημοσιεύτηκε η με αριθ. ΣΟΧ 5/2020 ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   που αφορά την πρόσληψη, τριών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών . Η μία από τις θέσεις αυτές αφορά τη πρόσληψη κτηνιάτρου για την στελέχωση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pnai.gov.gr) στην κατηγορία : ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει  10 ημέρες ξεκινώντας από τις 01-07-2020.
  2. Μεταξύ των θέσεων  που ανακοινώθηκαν στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»,  περιλαμβάνονται 11 θέσεις εργασίας , που αφορούν τη  στελέχωση της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,

Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:

2 θέσεις ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1 θέση ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

1 θέση ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 θέση ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2 θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1 θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/

                  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός