Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους μέχρι 21 Αυγούστου 2020 για δασικούς χάρτες. Αφορά όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια για κτίσμα εκτός οικισμού μέχρι και το 2011.

1104

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου δημοσίευσε προ ημερών, πρόσκληση περί προσκόμισης των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 από τους ενδιαφερόμενους.

Η περίοδος υποβολής των πράξεων είναι: 22 Ιουλίου 2020 έως 21 Αυγούστου 2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατώντας εδώ.

Ωστόσο δεν έγινε σαφές για πολλούς ποιους αφορά αυτή η πρόσκληση, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και τι συνέπειες θα έχουν εάν δεν καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους περισσότερους ιδιοκτήτες στην Κάλυμνο και τα γύρω νησιά, έχει η παράγραφος Γ της παραπάνω πρόσκλησης.

Αφορά όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια για κτίσμα εκτός οικισμού μέχρι και το 2011.

Όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Δασών Ρόδου αντίγραφο της οικοδομικής τους άδειας (ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί) και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD), μέχρι τις 21 Αυγούστου 2020.

Ακόμα και στις οικοδομικές άδειες όπου έχει εκδοθεί ήδη πράξη αποχαρακτηρισμού από το Δασαρχείο χωρίς εξαρτημένο τοπογραφικό, θα πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να προσκομισθεί νέο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες, όπου θα προσαρτώνται οι απαιτούμενες ειδικές δηλώσεις θεωρημένες από την πολεοδομία ή τον αρμόδιο μηχανικό.

Να σημειωθεί πως δικαίωμα σύνταξης του παραπάνω τοπογραφικού διαγράμματος, έχουν αποκλειστικά οι διπλωματούχοι Τοπογράφοι και Πολιτικοί Μηχανικοί. Η κατάθεση των εγγράφων στο Δασαρχείο θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η πληρωμή κάποιου παραβόλου (όπως π.χ. γίνεται στο Κτηματολόγιο).

Με την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων εντός προθεσμίας, οι αντίστοιχες ιδιοκτησίες θα χαρακτηριστούν απευθείας ως μη δασικές/χορτολιβαδικές στην επερχόμενη ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Στην περίπτωση όπου δεν κατατεθούν τα παραπάνω έγγραφα εντός προθεσμίας και πριν την ανάρτηση των δασικών χαρτών, τότε οι ιδιοκτήτες θα δουν τις ιδιοκτησίες τους να χαρακτηρίζονται ως δασικές/χορτολιβαδικές κατά την προανάρτηση των δασικών χαρτών.

Ωστόσο και πάλι θα μπορούν εκ των υστέρων οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν τότε την οικοδομική τους άδεια και εξαρτημένο τοπογραφικό στη φάση της προανάρτησης, ώστε οι ιδιοκτησίες τους στην τελική ανάρτηση των δασικών χαρτών να χαρακτηριστούν ως μη δασικές/χορτολιβαδικές. Σε αυτήν την περίπτωση όμως θα πρέπει να υποβάλλουν αντίρρηση (ένσταση) με κόστος παραβόλου από 40 ευρώ έως και 3.300 ευρώ (για πολύ μεγάλες εκτάσεις) ή δωρεάν με διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, ανάλογα πάντα την εκάστοτε περίπτωση.

Η εξέταση όμως των ενστάσεων και των διορθώσεων θα γίνει με καθυστέρηση σε δεύτερο χρόνο, παγώνοντας πρακτικά την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας (π.χ. αγοραπωλησίες, νέες οικοδομικές άδειες). Ήδη εκκρεμούν 170.000 ενστάσεις δασικών χαρτών στην υπόλοιπη Ελλάδα και αναμένεται να αυξηθούν με την μαζική ανάρτηση των δασικών χαρτών στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων).

Τηλ.: 22410 43687, 43689

Fax:  22410 43691

E-mail:  dnsi_dason_dod_na@apdaigaiou.gov.gr