Πρόσληψη ως εποχικού προσωπικού 6 ατόμων στον ΑΣΠ Καλύμνου.

1181

Την πρόσληψη,εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Γαύδου και ΤΣΠ Αντικηθύρων .

Η σχετική ΣΟΧ 6/2020 δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα της ΔΕΗ στις 29 Ιουλίου 2020 και μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ

Για τον ΑΣΠ Καλύμνου θα προσληφθούν 6 άτομα με παρακάτω ειδικότητες:

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ(Κωδικός θέσης 201-202)

  1. Προτάσσονται οι Δημότες του ∆ήμου Καλυμνίων από τον οποίο απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
  2. Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ∆ήμων Λέρου και Κώ (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
  3. Έπονται οι Δημότες των υπολοίπων ∆ημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων του Νομού Δωδεκανήσου (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
  4. Έπονται οι Δημότες των ∆ήμων όλων των Νομών της Χώρας (∆ ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).