Στο τελικό στάδιο η ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων στον Περιφερειακό στο Μασούρι με την τοποθέτηση του τάπητα κυκλοφορίας .

544

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των ασφαλτοστρώσεων στον Περιφερειακό στο Μασούρι με την τοποθέτηση της τελευταίας στρώσης του τάπητα κυκλοφορίας  σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Ο τάπητας κυκλοφορίας είναι  η ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με τους τροχούς των οχημάτων και πρέπει να παρέχει άριστη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης ,

Οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται μέσα στο διήμερο και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον Πάνορμο και σε άλλες περιοχές του νησιού όπως προβλέπει η σχετική μελέτη.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός