Τα αποτελέσματα για την παραχώρηση των παραλιών Καλύμνου για ομπρέλες και ξαπλώστρες.

1095

Εγκρίθηκε το πρακτικό πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος από το Δήμο Καλυμνίων.

1. ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ

Στην ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΜΑΡΙΑ η οποία προσέφερε το ποσό των 12€ ανά τετραγωνικό μέτρο , για 100 τετραγωνικά μέτρα, ήτοι 1.200,00 x40% =480 €.

2.ΜΕΛΙΤΣΑΧΑΣ

Στον ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ο οποίος προσέφερε το ποσό των 14€ ανά τετραγωνικό μέτρο για 70 τετραγωνικά μέτρα, ήτοι 980,00 x40% =392 €.

3.ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ Β΄ ΠΟΣΤΟ

Στην ΣΑΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ΄ ΣΑΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΛ.ΟΕ η οποία προσέφερε το ποσό των 12€ ανά τετραγωνικό μέτρο ,για 100 τετραγωνικά μέτρα, ήτοι 1.200 x 40% =480 €.

4.ΤΕΛΕΝΔΟΣ – ΠΟΘΑ

Στον ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ , ο οποίος προσέφερε το ποσό των 10€ ανά τετραγωνικό μέτρο για 150 τετραγωνικά μέτρα, ήτοι 1.500,00 x40% =600 €.

5.ΤΕΛΕΝΔΟΣ -ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

Στον κ. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ο οποίος προσέφερε το ποσό των 10€ ανά τετραγωνικό μέτρο για 150 τετραγωνικά μέτρα, ήτοι 1.500,00 x40%=600 €.

6. ΜΑΣΟΥΡΙ ΠΟΣΤΟ Α΄

Στον ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΟ ο οποίος προσέφερε το ποσό των 16€ ανά τετραγωνικό μέτρο για 80 τετραγωνικά μέτρα, ήτοι 1.280,00 x40% =512

Να σημειώσουμε ότι για τις παραλίες ΕΜΠΟΡΙΟΣ-ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ Α΄ ΠΟΣΤΟ- ΤΕΛΕΝΔΟΣ ΧΟΧΛΑΚΑΣ– ΚΑΛΑΜΙΕΣ ΠΟΣΤΟ Α-ΚΑΛΑΜΙΕΣ ΠΟΣΤΟ Β δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι.

Επίσης για τα ΜΑΣΟΥΡΙ ΠΟΣΤΟ Β΄και  ΜΑΣΟΥΡΙ ΠΟΣΤΟ Γ΄ έγινε επαναδημοπράτηση αφού ζητήθηκε Νομική γνωμάτευση για τους όρους
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός