Την αγωνία τους εκφράζουν οι παράκτιοι αλιείς προς το ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής για γραφειοκρατία στο θέμα χρηματοδότησης τους

301

Την αγωνία τους εκφράζουν οι παράκτιοι αλιείς προς το ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής για γραφειοκρατία στο θέμα χρηματοδότησης τους.Παραθέτουμε την επιστολή που απέστειλαν.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός