Το Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη για την εκδημία του Ιερομονάχου π.Θεόκλητου (Μακάριου) Σμαλιού

793

Το Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη για την εκδημία του Ιερομονάχου π.Θεόκλητου (Μακάριου) Σμαλιού
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός