Το ΥΝΑΝΠ έκανε δεκτή τη δωρεά της οικογένειας Γ.Ντόβελλου για τη συντήρηση-επισκευή όλων των κουφωμάτων ισογείου και 2ου ορόφου στην ΑΕΝ Καλύμνου.

896

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 29 Ιουνίου 2020, έγινε δεκτή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και για Λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της δωρεάς από την εταιρεία “ELENA VILLAGE ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” της οικογένειας του ομογενή επιχειρηματία Γεωργίου Ντόβελλου για τη συντήρηση-επισκευή (δαπάνη προμήθειας των υλικών καθώς και εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών από κατάλληλο συνεργείο) όλων των παραθύρων –κουφωμάτων(40) του ισογείου και 2ου ορόφου του κτιρίου που στεγάζεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας  δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ(15.00 ευρώ).
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός