Χάθηκε Πινακίδα αυτοκινήτου στην περιοχή των Τοίχων Καλύμνου.

759

Χάθηκε Πινακίδα αυτοκινήτου στην περιοχή των Τοίχων Καλύμνου και πιο συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται το εξωκκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου παρακαλεί όποιος τη βρει ή γνωρίζει κάτι να ενημερώσει την εφημερίδα μας προκειμένου να αποφύγει τη διαδικασία για έκδοση νέων πινακίδων.

Ο αριθμός είναι ΙΡΗ 6867
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός