Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση εμβαδού 35.665,64 τ.μ. στη θέση «Βαθύ» Καλύμνου, που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 14-6-2019.

513

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου ισχύει απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 35.665,64 τ.μ.στο Βαθύ Καλύμνου.

Πρόκειται για έκταση που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 14-6-201

Οι παραβάτες και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη

Να θυμίσουμε ότι με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κηρύχθηκε ως αναδασωτέα η έκταση εμβαδού 35.665,64 τ.μ. στη θέση «Βαθύ» Καλύμνου, που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 14-6-2019

Όπως αναφέρεται στην απόφαση κηρύχθηκε ως αναδασωτέο, με σκοπό την προστασία των εδαφών, του δασικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της βλάστησης, με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση, για να αποκλεισθεί η χρήση του για κάθε άλλο σκοπό, το δάσος που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 14-6-2019, εμβαδού 35.665,64 τ.μ. όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα

Το ανωτέρω δάσος βρίσκεται στη θέση «Βαθύ» Δήμου Καλύμνου, νομού Δωδεκανήσου και έχει όρια ως εξής: Ανατολικά : δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις Δυτικά : χορτολιβαδικές και μη δασικές εκτάσεις Βόρεια : δασικές εκτάσεις Νότια : δασικές εκτάσεις
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός