Διενέργεια εξετάσεων στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 από το Λιμεναρχείο Καλύμνου για επαγγελματίες δύτες.

504

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου γίνεται γνωστό ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 πρόκειται να διενεργηθούν εξετάσεις  για την χορήγηση βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Δύτη. 

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός