Η ανακοίνωση του Δήμου Καλυμνίων για τους επιτυχόντες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

861

Από το Δήμο Καλυμνίων εκδόθηκε ανακοίνωση για τους επιτυχόντες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και την υποχρέωση τους να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως εντός 5 ημερών από την προσωπική ειδοποίησή τους από τον ΟΑΕΔ Κω, στο Γραφείο ΟΑΕΔ Καλύμνου (τηλ.22430-51614), προκειμένου να λάβουν την συστατική επιστολή και στη συνέχεια στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καλυμνίων (τηλ. 22433-60125) προκειμένου να προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους.

Δείτε το δελτίο τύπου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός