Νέα προσωρινά μέτρα απαγόρευσης στάθμευσης από το «CIAO» έως και το Δημοτικό Γραφείο Τουρισμού στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καλύμνου

1304

Με απόφαση του ο Λιμενάρχης Καλύμνου προχώρησε στη λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου με σκοπό τη διευκόλυνση της δημόσιας κυκλοφορίας από 13/08/2020 έως και την 30/09/2020
και μέχρι την έγκριση σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης.

Συγκεκριμένα:
Από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επωνυμία «CIAO» έως και το Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού , απαγορεύεται η στάση και στάθμευση παντός είδους οχημάτων και από τις δύο πλευρές του
δρόμου καθώς και εντός των εσοχών αυτού.

Επιπροσθέτως, από το κτίριο του Δημοτικού Φόρου έως και το πολυβολείο επιτρέπεται η στάση και στάθμευση μόνο εκμισθούμενων -ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ισάριθμων για την κάθε εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται στην ν. Κάλυμνο.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός