Ο Δήμος Λέρου προχώρησε στην τοποθέτηση χαρτών για ποδηλατικές,ορειβατικές και καταδυτικές διαδρομές.

335

Ο Δήμος Λέρου στο πλαίσιο ανάδειξης των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού του νησιού μας προχώρησε στην τοποθέτηση χαρτών οι οποίοι αποτυπώνουν ποδηλατικές, ορειβατικές και καταδυτικές διαδρομές.

Οι χάρτες αυτοί τοποθετηθήκαν σε κεντρικά σημεία τουριστικού
ενδιαφέροντος και εμπεριέχουν QR Code όπου ο επισκέπτης έχει τη
δυνατότητα αφού σκανάρει τον κωδικό στο κινητό του τηλέφωνο να λαμβάνει τις πληροφορίες και να τις έχει μαζί του.

Είναι μια προσπάθεια της Δημοτικής αρχής σε συνεργασία με τους μαθητές του ΕΠΑΛ Λέρου στο μάθημα Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενίσχυσης της ομαδικότητας, ενεργητικότητας και επικοινωνίας των μαθητών.

Ο Δημοτική αρχή ευχαριστεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό και δηλώνει ότι θα είναι αρωγός σε κάθε καινοτόμα προσπάθεια των μαθητών του νησιού μας.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός