Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για την αγορά κλειδαριών θυρών κτιρίου

246

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου εκδόθηκε Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αγορά κλειδαριών θυρών κτιρίου

Δείτε την πρόσκληση :
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός