Προσκλήσεις ενδιαφέροντος από ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση συνεργείου Καθαριότητας και αγοράς ψηφιακών θερμομέτρων.

301

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου εκδόθηκαν δύο Προσκλήσεις ενδιαφέροντος από για εκμίσθωση συνεργείου Καθαριότητας και αγοράς ψηφιακών θερμομέτρων.

Δείτε τις 2 προσκλήσεις:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός