Το δημοτικό Κολυμβητήριο Καλύμνου θα παραμείνει σε αναστολή λειτουργίας μέχρι νεοτέρας.

722

Το δημοτικό Κολυμβητήριο Καλύμνου θα παραμείνει σε αναστολή λειτουργίας μέχρι νεοτέρας.

Από το Γραφείο αθλητισμού εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με το δημοτικό Κολυμβητήριο Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός