Ψεκασμοί στην Κάλυμνο για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

881

Στα πλαίσια του έργου της  ΠΕ Καλύμνου για την καταπολέμηση των κουνουπιών πραγματοποιήθηκαν στην Κάλυμνο ψεκασμοί τη Δευτέρα και Τρίτη 10 και 11 Αυγούστου 2020.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός