Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου της Ρένας Μαγκάκη -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

1189

Με απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη που φέρει ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2020 ορίστηκε Αντιδήμαρχος η Ρένα Μαγκάκη με θητεία 2 ετών

Με την ίδια απόφαση της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στους κάτωθι τομείς δραστηριότητας του Δήμου :

– Πολιτισμού
– Επικοινωνίας
-Δημοσίων Σχέσεων και
– Τύπου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός